Нашата мисия

Джекос ООД е ангажиран да подобри, развие и разнообрази продуктите и услуги си. Нашата основната цел e да задоволим нуждите на клиентите си, осигурявайки им качество, навременно предоставяне, безопасност и надеждност на услуги и продукти.

Със силна воля, професионализъм и опит ние допринасяме за успеха на нашите клиенти. Имаме ненадминати умения в областта на машиностроенето и също така притежаваме опит и в други специализирани дисциплини. Работим с други редица партньори, които имат допълващи се умения за предоставяне на продукти, цялостно проектиране и технически услуги. Осигуряваме  клиентите ни посредством отявления ни професионализъм при извършване на проекто-консултиране и проектиране с координиран подход към проекто-мениджмънт и  контрол, съобразявайки се с проектните срокове и бюджет.

Капацитетът на компанията осигурява максимална гъвкавост за клиента поради възможността за пряко участие от наша страна в управлението на проектите. Това гарантира максимална надеждност и ангажираност и има за цел постигане на поставените проектни цели, предотвратяване, намаляване и смекчаване на потенциални проблеми въздействащи върху основните етапи на проекта, доставки и завършване.

Изградената партньорска мрежа на Джекос ООД осигурява намирането на експертни ресурси за цялостни проекти.

На разположение сме за осигуряване на отношения на лоялно партньорство!