Конструкционни дейности

Джекос ООД  предоставя различен тип дейности отнасящи се до: изработване на метални конструкции, инсталация на машинно оборудване, поддръжка и ремонтни дейности във всички индустриални сектори. Посредством внедряването и използването на конструкционен мениджмънт, планиране, инженеринг, контрол на документи по качеството и ЗБУТ, всички конструкционни дейности се управляват, следят и подкрепят, за да задоволят нуждите на клиентите и проектните цели:

  • Инсталация на машинно оборудване
  • Изграждане на леки и тежки стоманени конструкции
  • Изграждане и ремонт на тръбни линии и арматура
  • Изграждане на комини и въздуховоди
  • Изграждане на конвейери и транспортни ленти
  • Изграждане на резервоари
  • Поддръжка на мостови кранове, пещи, валци и оборудване при производството на стомана
  • Поддръжка и ремонт на дробилки, мелници и конвейери
  • Осигуряване на квалифицирана работна ръка за дейности по изграждане
  • Квалифицирани заварчици (електроди, ВИГ, CO2)

Нашите способности и опит обхващат пълния аспект на „ремонт, поддръжка и изграждане”, от извършване на единични дейности до обслужване на цялостни интегрирани договори по нови проекти.

Прилагаме еднаква професионална ангажираност и инженерно ноу-хау, за да гарантираме качество, безопасност, точност и надеждност независимо от мащаба на проекта.

Ние сме гъвкава организация по отношение на работа по различни договорни условия включително: почасови ставки, фиксирано плащане след края на договора, алианси, партньорство и др.