Конструкционен мениджмънт & Надзор

Джекос ООД разполага с квалифицирана работна ръка за извършване на следните услуги:

  • КОНСТРУКЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ
  • ПЛАНИРАНЕ И КОНТРОЛ НА РАЗХОДИТЕ
  • НАДЗОР
  • ИНЖЕНЕРИ ЗА РАБОТА НА ОБЕКТИ
  • КОНТРОЛ НА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ
  • БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И СУПЕРВАЙЗИНГ
  • КОНТРОЛ ПО КАЧЕСТВОТО
  • ПОМОЩ ПРИ ОБЯВЯВАНЕ НА ПОРЪЧКИ
  • ДОГОВОРНИ ПРОМЕНИ И ОТПРАВЯНЕ НА ЖАЛБИ
  • ПОДПОМАГАНЕ ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПОАТАЦИЯ (COMMISSIONING)