История

Фирма Джекос е основана през месец Март 2010 г. от Дженаро Сантонастасо.

Фирма Джекос е родена от бизнес идея основаваща се на предизвикателството да се създаде динамична и гъвкава компания, която да обслужва и подпомага нуждите на проекти с проекто-мениджмънт, инженерни, конструкционни услуги и производство на метални продукти. В продължение на години той предлага консултантски услуги по проекто и конструкционен мениджмънт, основавайки се на дългогодишен опит натрупан по време на съвместно сътрудничество през годините с международни клиенти като: : Foster Wheeler Italianа Spa – Steril Pharmaceutical Spa – ENI Saipem Spa – Ansaldo Boilers Spa – ECS Alstom Power Italia – Alstom Power Bulgaria – Apsara Pharma srl – CSV Life science.

Джекос стартира дейността си под ръководството на своя клиентALSTOM Power ECS – Отдел Системи за контрол на околната среда и бе ангажирана в извършване на конструкционни (строителни) дейности, извънредни, профилактични и  ремонтни дейности на WFGD обект, намиращ се на територията на ТЕЦ AES Марица Изток I, България.

Джекос ЕООД бе избрана да подпомага работата на екипа на фирма Алстом на обект с проекто-мениджмънт, инженеринг и надзор на обект по време на фазите на изграждане и пускане в експлоатация.

В периода на сътрудничество фирма Джекос извършва:

– Инженеринг, разработване на конструкционна и екзекутивна документация;

– Изготвяне на графици и доклади до ръководството на фирма Алстом;

– Изготвяне на доклади за напредъка и периодични презентации на клиентът AES;

– Конструкционен мениджмънт и надзор при изграждане от подизпълнители за фирма Алстом.

В края на проекта фирма Алстом България ЕООД поднесе на фирма Джекос своите специални благодарности за предоставените услуги и взаимно сътрудничество!