Инженерни и чертожни услуги

Джекос ООД осигурява инженерни и чертожни услуги в подкрепа на Вашия бизнес  и проекти свързани с инженеринг, доставка и изграждане (E. P. C. – Engineering Procurement and Construction) в различни производствени сектори  като рафинериен, нефтохимичен, енергиен, фармацевтичен и „зелена енергия”.

Ние предлагаме цялостен мултидисциплинарен подход при спомагателни чертожни и инженерни дейности по време на следните производствени фази:

 • Концептуален инженеринг
 • Основен инженеринг
 • Детайлен инженеринг
 • Инженеринг на обекти по време на изграждането им
 • Изготвяне и проверка на екзекутивни (as-built) чертежи

Ние подкрепяме нашите клиенти в проектирането, подготовката на 2D CAD чертежи и 3D моделиране на машинни елементи, оборудване, тръбни и стоманени инсталации, електрически инсталации и инструментариум, както и изготвяне на детайлни чертежи за производство и преработка. Нашите инженери/чертожници имат богат опит в работата с AutoCAD, SolidWorks и Inventors.

Виж презентацията на 3D модела

Фирма ДЖЕКОС адресира услугите си в подкрепа на клиенти като: собственици и оператори на производства, EPC contractors, производители, строителни предприемачи, инженерингови фирми и промишлени компании.

Развитието на проекта и/или затвърждаването на инженеринга изисква мерки насочени към постигането на проектните цели като подготовка и проверка на документацията:

 • Преглед на техническото задание
 • Определяне на необходимото ниво на подкрепа
 • Спецификация/Техническа документация на процесното (основното) и спомагателното оборудване
 • Подготовка на заявки за материали и инструкции за работа
 • Общи планове на производството
 • Планове на процесното (основното) и спомагателното/складово оборудване
 • Планове на ел. оборудването/ел. мрежите
 • P&ID (Диаграма на процесите и инструменталното оборудване) за флуиди
 • Планове на тръбната разводка и ОВиК инсталациите
 • Спецификация на тръбите и аксонометрии
 • Изготвяне на проектни списъци и спецификации: лист за оборудване, инструментален лист, кабелен списък, спецификация за флуиди, чертожни списъци, TIE-IN лист и т.н.

Джекос ЕООД съвместно със своите партньори, покрива широк спектър включващ следните дисциплини:

 • Тръбни инсталации
 • Машиностроене
 • Метални конструкции
 • Енергетика
 • Инструментално оборудване

предоставяне на навременен и качествен детайлен инженеринг и чертожни  услуги прилагайки изчерпателни знания в  областта.

As-Builtинженеринг

Джекос ЕООД има опит с екзекутивни проекти, обновяване на инженерна документация до съвместяване с вече изградените системи на обекта. Нашия екип е обучен да прилага традиционни техники за отбелязване на промените в чертежите като изследване на място и отбелязване с червено (red lining).

Екзекутивният/“As -Built” инженеринг предоставян от Джекос ЕООД се изразява в:

Проучване на обектаи маркиране с червено (red lining)

Джекос ООД има богат опит в проучване на място на изградени вече обекти.  Нашият персонал събира наличната работна документация и я използва като отправна точка за проверка на изградените системи и линии, като например: тръбни и инструментални диаграми (P&ID’s), тръбни и метални конструкции,  електрическо и друго оборудване на обекта, на базата на които създава екзекутивните (As -Built)  чертежи. След маркирането с  червено (red-line mark-ups) документацията се съгласува с ръководството на текущия обект за одобрение.

Обновяване и ревизиране на чертежи според маркировката в червено (Red line Mark-ups)

Инженерния персонал на фирма Джекос има голям опит в ревизирането на чертежи на базата на получени от клиента маркирани с червено документи. Също така тази услуга се предлага като част от цялостно решение след завършване на работата по обекта (проекта).

Изготвяне, обновяване и ревизиране на тръбни и инструментални диаграми (P&ID’s)

Джекос ООД има изградена практика за изготвяне, обновяване и ревизиране на тръбни и инструментални диаграми (P&ID’s) базирани на информация взета от първоизточника, в това число: записи на хартиен и електронен носител, снимки и сканирани документи. Джекос ЕООД предоставя цялостни решения включително проектно структуриране, персонализиране, администриране, проверка за съгласуваност на база данни, доклади (инструментални, електрически, материални и арматурни спецификации).

Поставяне на табелки и маркировки на обекти

Джекос ООД извършва услуги за маркиране и идентифициране на изградените линии, на база инженерна документация съгласувана със стандартите на дадения клиент и проект. Маркировките мога да се поставят на електрически, тръбни, инструментални, арматурни и всякакъв друг тип линии и системи.