За нас

ДЖЕКОС ООД е млада и динамично развиваща се фирма, основана в България. От началото на 2010 г. подкрепя и осигурява промишления пазар на съоръжения и проекти с инженеринг, доставка и изграждане (E. P. C. – Engineering Procurement and Construction) със следните услуги:

->Проекто-мениджмънт        -> Инженерни услуги & Чертане 2D/3D CAD         ->Конструкционни услуги

Услугите, предлагани от ДЖЕКОС ООД са в съответствие със стандарта EN ISO 9001:2008.  Система за управление на качеството (QMS – Quality Management System) бе въведена и сертифицирана от TUV Rheinland (в процес на въвеждане са стандартите EN ISO 14001 & EN ISO) 18001).

Фирма ДЖЕКОС адресира услугите си в подкрепа на клиенти като: Собственици и оператори на производства – EPC contractors – Производители – Строителни предприемачи – Инженерингови фирми – Промишлени компании.

Макар и наскоро учредена, фирма Джекос разчита на група висококвалифицирани професионалисти – мениджъри, инженери и технически специалисти от различни националности. Професионалисти с голям опит натрупан по време на дългогодишно участие в реализацията на големи международни проекти в  промишлени сектори като:

  • Енергетика
  • Металургия
  • Нефтохимична промишленост
  • Химична  промишленост
  • Фармацевтична индустрия
  • Хранително-вкусова промишленост
  • Био индустрия
  • Соларна & Зелена енергия

Фирма Джекос има опит и разполага с ресурси в подкрепа на клиенти през целия „жизнен цикъл” на проекта – проучване за осъществимост – основен дизайн – разработване на подробна инженерна документация – спомагателни услуги при изграждане и въвеждане в експлоатация.

Ние също така осигуряваме и спомагателни услуги при: Подготовка на инженерингова тръжна документация, организиране на доставка на материали, инженеринг на обект – подготвяне на производствени чертежи и изготвяне на екзекутивна документация. 

Ние имаме ненадминати умения в областта на машиностроенето и също така притежаваме опит в други специализирани дисциплини. Работим с редица партньори, които имат допълващи се умения за предоставяне на продукти, цялостно проектиране и инженерингови услуги.