• Индус. зона, ул. Промишлен 6000 Стара Загора, България